Dobrodošli na Web stranice općine Štitar!

grb općine Štitar

Općina Štitar u Vukovarsko-srijemskoj županiji


Kliknite na kartu za veći prikaz

Odluke općinskog načelnika

Plan prijma u službu za 2017.godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Plan prijma u službu za 2017.godinu 234kb Utorak, 17.10.2017

Odluka o korištenju mobilnih telefona

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o korištenju mobilnih telefona 225kb Utorak, 17.10.2017

Prijedlog Proračun za 2017.god.

R.Br. File Veličina Datum
1. Prijedlog Proračun za 2017.god. 523kb Srijeda, 16.08.2017

ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

R.Br. File Veličina Datum
1. ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 530kb Srijeda, 09.09.2015

Pravilnik o korištenju službenog automobila i mobilnih telefona

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o korištenju mobilnih telefona 38kb Utorak, 24.01.2012
2. Pravilnik o korištenju službenog automobila 45kb Ponedjeljak, 08.02.2010

Pravilnik o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti DO 70.000,00 kn

R.Br. File Veličina Datum
1. Pravilnik o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti DO 70.000,00 kn 20kb Srijeda, 14.11.2012

Pravilnik o provođenju postupaka nabave  roba i usluga bagatelne vrijednosti

R.Br. File Veličina Datum
1. Pravilnik o provođenju postupaka nabave  roba i usluga bagatelne vrijednosti 24kb Utorak, 18.03.2014