Dobrodošli na Web stranice općine Štitar!

grb općine Štitar

Općina Štitar u Vukovarsko-srijemskoj županiji


Kliknite na kartu za veći prikaz

Mjesno groblje

Registar umrlih osoba za Općinu Štitar, 2015. godina

Popis umrlih osoba           Godina rođenja           Datum sahrane

________________________________________________________

1) Dominković Marta                  1950.                    14.01.2015.

2) Dubravac Ilija                        1953.                    29.01.2015.

3) Markić Luka                           1933.                    20.02.2015.

4) Džojić Marko                                                     06.03.2015.

5) Buzov Ana                                                        07.03.2015

6) Mikolić Kata                                                      

7) Gašparević Manda                                              01.04.2015

8) Markić Stjepan                                                   04.04.2015

9) Markić Marko                                                      13.04.2015

10) Juzbašić Krunoslav                                           14.04.2015

11) Vincetić Đuro                                                   11.05.2015

12) Pušeljić Antun                                                  13.05.2015

Registar umrlih osoba za Općinu Štitar, 2014. godina

Popis umrlih osoba           Godina rođenja           Datum sahrane

________________________________________________________

 1) Mitrović Franca                     1945.                   27.01.2014.

 2) Kobašević Marija                   1926.                  15.02.2014.

 3) Hrček Vladimir                      1942.                   17.02.2014.

 4) Filipović Stipo                       1941.                   18.02.2014.

 5) Beći Marija                           1939.                   02.04.2014.

 6) Pauk Kata                            1934.                   11.04.2014.

 7) Valić Antun                          1946.                   05.05.2014.

 8) Živković Miro                        1955.                   25.04.2014.

 9) Ilišević Ana                                                     28.05.2014.

10) Blažević Marija                    1937.                   30.05.2014.

11) Pavelić Kata                        1931.                   02.06.2014.

12) Debak Stanko                     1961.                  05.06.2014.

13) Buzov Mato                        1947.                   26.07.2014.

14) Nada Marijan                       1953.                  18.08.2014.

15) Antun Filipović                                               16.09.2014.

16) Mara Mikolić                                                   20.09.2014.

17) Manda Pejić                                                   26.09.2014.

18) Mijo Matuzović                                                06.10.2014.

19) Đuro Gašparović                                             11.11.2014.

ZAHTJEVI

R.Br. File Veličina Datum
1. ZAHTJEV za izvođenje radova na grobnom mjestu 32kb Četvrtak, 04.12.2014
2. ZAHTJEV za promjenom podataka korisnika grobnog mjesta 31kb Četvrtak, 04.12.2014