Dobrodošli na Web stranice općine Štitar!

grb općine Štitar

Općina Štitar u Vukovarsko-srijemskoj županiji


Kliknite na kartu za veći prikaz

Radovi u tijeku

Radovi na groblju

Nastavljeni su radovi na groblju
Nastavljeni su radovi na groblju
Nastavljeni su radovi na groblju
Nastavljeni su radovi na groblju
Nastavljeni su radovi na groblju
Nastavljeni su radovi na groblju
Nastavljeni su radovi na groblju
Nastavljeni su radovi na groblju
Nastavljeni su radovi na groblju
Nastavljeni su radovi na groblju
Nastavljeni su radovi na groblju
Nastavljeni su radovi na groblju
Postavljanje žičane ograde na groblju
Postavljanje žičane ograde na groblju
Postavljanje žičane ograde na groblju
Postavljanje žičane ograde na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju
Nastavljaju se radovi na groblju

Radovi na izgradnji sustava odvodnje u ulici J.J. Strossmayera

Radovi na domu kulture i zgradi općine

Radovi na domu kulture i zgradi općine
Radovi na domu kulture i zgradi općine
Radovi na domu kulture i zgradi općine
Radovi na domu kulture i zgradi općine
Radovi na domu kulture i zgradi općine
Radovi na domu kulture i zgradi općine
Radovi na domu kulture i zgradi općine
Radovi na domu kulture i zgradi općine
Radovi na domu kulture i zgradi općine
Radovi na domu kulture i zgradi općine
Radovi na domu kulture i zgradi općine
Radovi na domu kulture i zgradi općine
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju
Radovi se privode kraju

Radovi u domu kulture

Radovi u domu kulture
Radovi u domu kulture
Radovi u domu kulture
Radovi u domu kulture
Radovi u domu kulture
Radovi u domu kulture
Radovi u domu kulture
Radovi u domu kulture
Radovi u domu kulture
Radovi u domu kulture
Radovi u domu kulture
Radovi u domu kulture

Izgradnja nogostupa na K.Č. Br. 363/2, K.O. Štitar

Izgradnja nogostupa na K.Č. Br. 363/2, K.O. Štitar
Izgradnja nogostupa na K.Č. Br. 363/2, K.O. Štitar
Izgradnja nogostupa na K.Č. Br. 363/2, K.O. Štitar
Izgradnja nogostupa na K.Č. Br. 363/2, K.O. Štitar
Izgradnja nogostupa na K.Č. Br. 363/2, K.O. Štitar
Izgradnja nogostupa na K.Č. Br. 363/2, K.O. Štitar
Izgradnja nogostupa na K.Č. Br. 363/2, K.O. Štitar
Izgradnja nogostupa na K.Č. Br. 363/2, K.O. Štitar

Obnova spomenika u parku

Obnova spomenika u parku
Obnova spomenika u parku
Obnova spomenika u parku
Obnova spomenika u parku
Obnova spomenika u parku
Obnova spomenika u parku
Obnova spomenika u parku
Obnova spomenika u parku

Izgradnja kanalizacijske mreže u općini Štitar

Izgradnja kanalizacijske mreže u općini Štitar
Izgradnja kanalizacijske mreže u općini Štitar
Izgradnja kanalizacijske mreže u općini Štitar
Izgradnja kanalizacijske mreže u općini Štitar
Izgradnja kanalizacijske mreže u općini Štitar
Izgradnja kanalizacijske mreže u općini Štitar
Izgradnja kanalizacijske mreže u općini Štitar
Izgradnja kanalizacijske mreže u općini Štitar

Autobusne stanice u izradi

Autobusne stanice u izradi
Autobusne stanice u izradi
Autobusne stanice u izradi
Autobusne stanice u izradi
Autobusne stanice u izradi
Autobusne stanice u izradi
Autobusne stanice u izradi
Autobusne stanice u izradi