Dobrodošli na Web stranice općine Štitar!

grb općine Štitar
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Općina Štitar u Vukovarsko-srijemskoj županiji


Kliknite na kartu za veći prikaz

Gospodarstvo, poljoprivreda, lov

Gospodarstvo

Iako je gospodarstvo Općine slabo razvijeno, na području općine dominiraju tvrtke Šiška d.o.o. i Alpi Aviation, drvoprerađivačka tvrtka koja za talijansko tržište proizvodi ultralake sportske avione.

U općini aktivno djeluje pet tvrtki koje zapošljavaju oko 70 djelatnika. One su u kategoriji malih poduzetnika (godišnji prihod im je manji od 16.000.000,00 kn)


Nove tehnologije, mašinerija i internet, te savremena sredstva komunikacije doprinose izumiranju nekih profesija koje su u prošlosti bile veoma zastupljene

Nove tehnologije, strojevi i internet te suvremena sredstva komunikacije doprinose izumiranju nekih zanimanja koje su u prošlosti bile vrlo zastupljena.

Stari tradicijski obrti gotovo su izumrli u Štitaru, tako da više ne postoji kovač, postolar, a smanjio se i broj krojača. Sve veća dostupnost jeftinije robe učinila je da se predmeti za svakodnevnu uporabu ne izrađuju od nekih kvalitetnijih materijala, nego se nabavljaju brzopotrošni proizvodi od plastike i ostalih umjetnih materijala. Danas imamo oko 18 obrtnika. Registrirani obrtnici se bave uglavnom uslužnim djelatnostima, ugostiteljstvom i trgovinom.

 

Poljoprivreda

 

Poljoprivreda je glavna gospodarska djelatnost Općine Štitar. Kvalitetne poljoprivredne površine  najvećim dijelom se eksploatiraju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koja predstavlja sirovinsku osnovu za postojeće prehrambene kapacitete Županije, poglavito za šećerane, mljekarske i mlinsko- silosne kapacitete.
Stočarska proizvodnja koja je orijentirana na uzgoj svinja,goveda te muznih krava, takodjer je smanjena u odnosu na prijaratnu, poglavito u govedarstvu.
Poljoprivredna proizvodnja organizirana je kroz poljoprivredna gospodarstva čiji je broj na području općine Štitar u stalnom porastu. Broj aktivnog poljoprivrednog stanovništva stalno varira,  veliki dio stanovnika zaposleno je u drugim djelatnostima, a poljoprivredom se bavi kao dopunskom djelatnošću. U 2005. godini u općini Štitar bilo je registrirano 170 poljoprivrednih gospodarstava..    
Vidljivo je da na području Općine Štitar u poljoprivredi uglavnom prevladavaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja predstavljaju temelj iI osnov budućeg razvitka poljoprivrede na području Općine Štitar.  
Budući da u novije vrijeme i na području Općine Štitar dolazi do intenzivnog razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su tržišno usmjereni, a usitnjenost posjeda jedan je od važnijih razloga što taj razvoj nije još veći, Programom se nudi mogućnost da obiteljsko poljoprivredna  gospodarstva mogu zakupiti poljoprivredno zemljište na duže vremensko razdoblje kako bi mogli planirati svoj razvoj. 

Poljoprivreda je glavna gospodarska djelatnost Općine Štitar. Kvalitetne poljoprivredne površine najvećim dijelom se eksploatiraju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koja predstavlja sirovinsku osnovu za postojeće prehrambene kapacitete Županije, poglavito za šećerane, mljekarske i mlinsko- silosne kapacitete.

Stočarska proizvodnja koja je orijentirana na uzgoj svinja,goveda te muznih krava, također je smanjena u odnosu na prijeratnu, poglavito u govedarstvu.

Poljoprivredna proizvodnja organizirana je kroz poljoprivredna gospodarstva čiji je broj na području Općine Štitar u stalnom porastu. Broj aktivnog poljoprivrednog stanovništva stalno varira, veliki dio stanovnika zaposleno je u drugim djelatnostima, a poljoprivredom se bavi kao dopunskom djelatnošću. U 2005. godini u Općini Štitar bilo je registrirano 170 poljoprivrednih gospodarstava.    

 

Vidljivo je da na području Općine Štitar u poljoprivredi uglavnom prevladavaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja predstavljaju temelj i osnovu budućeg razvitka poljoprivrede na području Općine Štitar.  

Budući da u novije vrijeme i na području Općine Štitar dolazi do intenzivnog razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su tržišno usmjereni, a usitnjenost posjeda jedan je od važnijih razloga što taj razvoj nije još veći, stoga je Općina razvila program kojim se nudi mogućnost da obiteljsko poljoprivredna  gospodarstva mogu zakupiti poljoprivredno zemljište na duže vremensko razdoblje kako bi mogli planirati svoj razvoj. 

 

 

Tablica 1. Ukupna površina (ha) po kategorijama korištenja i vlasništva zemljišta

 

Red

broj

Katastarska

općina

Ukupno

Oranice i

vrtovi

Voć-

njaci

Vino-

gradi

Livade

Paš-

njaci

Rib-

njaci

Trstici i

bare

Šumska

zemljišta

Neplodno

zemljište

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

1.

 
Štitar

 

3.094.915

 

2.919.902

 

-

 

-

 

82.466

 

47.701

 

-

 

-

 

11.946

 

32.900

 

 

UKUPNO Općina Štitar

 

 

3.094.915

 

2.919.902

 

-

 

-

 

82.466

 

47.701

 

-

 

-

 

11.946

 

32.900

Šume

Usred štitarskog hatara nalazi se šuma Rastovica koja izgleda poput nekoga otoka, jer nema veze sa ostalim šumama koje okružuju mjesto. Na sjeveru su rudine Ostrovska greda i Crna greda, Vrtlak, Stanić i Babin stan. Prema Gradištu je Stari i Novi gaj, a istočno od sela prema Županji su Košno i Komarevo. Uz Savu su rudine Dvorište, Kadište i Vodeničke njive, Burum. Zapadno prema Babinoj Gredi su Teča, Blato, Zablaće, Rastovci, Lasci i Tovolj.

 

Lov

Gotovo svake godine, sezona lova u Štitaru počinje 15. listopada. Lovi se na predjelu Komareva (zec, fazan), Rastovice i Buruma (zec, fazan, štetočine: lisica, čagalj, divlja svinja), Trstenička šuma, Poloji, Blato.

Lov na patke na Savi počinje od 1.9. i lovi se na predjelu od Županje do Babine grede. Lov štetočina dozvoljen je cijele godine, osim kada nose mlade.

Loviti se može pogonom, kada se životinje tjeraju ispred sebe; dočekom - za što su izgrađene "čeke" gdje se životinje čekaju.

Strogo je određen broj odstrijela: kljuna fazana, srneće divljači.. U Burumu, gdje je prolaz divlje svinje, (divlje svinje ne obitavaju na tom području, nego samo migriraju) dozvoljen je odstrijel 4 životinje. Svaki član LU "Sokol" Štitar mogu jednom godišnje pozvati svojeg gosta u lov na području Štitara, gost svoj ulov nosi kući.

Kada je visok vodostaj rijeke Save, životinje se sklanjaju na višem terenu te se tada vrlo često događa ulazak državljana Bosne i Hercegovine u nedozvoljeno područje i krivolov.

 

Relativno nova životinja na ovim područjima je čagalj, vrlo opasna životinja, koja lovi u skupinama, najčešće zeca, lane, fazana. Ukoliko je blizu naselja napada i pernate životinje. Na slici dolje prikazan je uspješan odstrijel ove neuobičajene životinje.