Dobrodošli na Web stranice općine Štitar!

grb općine Štitar

Općina Štitar u Vukovarsko-srijemskoj županiji


Kliknite na kartu za veći prikaz

Aktualno

Obavijest godišnji preventivni pregledi

R.Br. File Veličina Datum
1. Godišnji preventivni pregledi 965kb Utorak, 20.12.2016

Ukidanje matičnog ureda

Dana 01. kolovoza 2013. godine zatvoren je matični ured u Štitaru, kao i u ostalim selima. Za daljnje poslovanje nadležan je matični ured u Županji.

Namjena sredstava od komunalne naknade

Obveza plaćanja komunalne naknade proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03- pročišćeni tekst 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), te Odluke o komunalnoj naknadi (Sl. vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 04/07), a ista se obračunava po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br. 40/97.), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

 

Prikupljena sredstva namjenska su i koriste se za održavanje uređenog građevinskog zemljišta sukladno Programima mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2013. godini.

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti:

 

  1. Odvodnja atmosferskih voda
  2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
  3. Održavanje javnih površina
  4. Održavanje nerazvrstanih cesta
  5. Javna rasvjeta
  6. Održavanje groblja

 

Zamolba Hrvatske vode - odmuljivanje kanala

R.Br. File Veličina Datum
1. Zamolba Hrvatske vode - odmuljivanje kanala-2196-kanal Teča-2 54kb Petak, 01.03.2013

Upit o sigurnosti i zabrani prometa na Županijskoj cesti 4218

R.Br. File Veličina Datum
1. Uprava za ceste - odgovor 240kb Utorak, 26.03.2013
2. Sigurnost prometa na županijskoj cesti Ž4218 (na području Štitara), zabrana prometa za teretne automobile - OBAVIJEST 360kb Četvrtak, 14.03.2013
3. Županijske ceste - kamionski promet 35kb Nedjelja, 11.03.2012
4. Policijska postaja - kamionski promet 34kb Nedjelja, 11.03.2012